ΕΝΟΨΕΙ  ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MARVEL RESORT, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΕΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

purchase@colossos-sa.gr