ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με γνώσεις και όραμα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση του ηγετικού του ρόλου σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Κοινό στόχο αποτελεί η περαιτέρω βελτίωση των εντυπωσιακών επιδόσεων που σημειώνει η εταιρεία, ώστε να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη όχι μόνο της ροδιακής, αλλά και της ελληνικής οικονομίας εν γένει.

Από το 1973, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους παρακάτω:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Μέλος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ Μέλος & Γενικός Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μέλος

Μετά το θάνατο του ιδρυτή Αναστασίου Μαραβέλια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται και μετατρέπεται από 5μελές σε 6μελές και η σημερινή σύνθεση της εταιρείας Κολοσσός Α.Ε. έχει ως εξής:

ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Αντιπρόεδρος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ Μέλος
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗ Μέλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ ΛΩΤ Μέλος